Mener Israel gjør det verdenssamfunnet skulle gjort

Dagfinn Høybråten


Høybråten etterlyser- etter tre uker med krig i Libanon- en større forståelse for Israels militæraksjoner. "Landet gjør en jobb det internasjonale samfunn burde ha gjort for lenge siden.", mener han.

Han sier "Situasjonen er fortvilet, og det er gjort grove feil av alle parter. Israel kan kritiseres for mye, men èn ting kan de ikke kritiseres for- at de avvæpner Hizbollah. det er det som skjer i Libanon nå. Israel gjør det både Libanon og verdenssamfunnet burde gjort for lenge siden i henhold til FN-resolusjonen om avvæpning av Hizbollah. De trer inn der det internasjonale samfunn har sviktet."

34 israelere er hittil drept, og over ti ganger så mange libanesiske liv har gått tapt i den grusomme krigen mellom Hizbollah-millitsen og IDF. Så langt har de norske reaksjonene vært todelte politisk:

- Israel har rett til å forsvare seg etter Hizbollahs angrep
- men bombingen og bakkeoperasjonene i Libanon er en uforholdsmessig kraftig reaksjon

Leder for Oslo-senteretet og tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik (KrF) er blandt dem som har kritisert Israel. Han mener at krigføringen i Libanon ikke står i forhold til provokasjonen. Høybråten presiserer at Bondeviks kommentar var en uttalelse på vegne av Oslo-senteret og ikke KrF, og fortsetter:

"Det som ofte blir borte i den norske debatten, er at Israel er et lite land med fiender i alle retninger. Terroristorganisasjoner tillates direkte og indirekte å ha baser i disse landene som de bruker til å angripe Israel."

Høybråten mener at målet fremover må være en rask stans i krigføringen og en varig og stabil fredsavtale. Han kaller de sivile lidelsene under bombingen "uakseptable". Han synes det er skremmende at SV og deler av AP nå vil fjerne skattefradraget for gaver som gies til israelvennlige organisasjoner. Deres argumentasjon er at gaver som brukes til å støtte ulovlige bosettninger, ikke skal kunnes trekk fra på skatten.

"At SV er mot gavefradraget, er ingen hemmelighet. Det hadde vært mer fair å gå ut mot hele ordningen. Det er umulig å gi slike fradrag ut fra hvilke organisasjoner man liker eller ikke liker. Det er nesten litt totalitært.", avslutter KrF-lederen.


Kilde


Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Israel-venn og freds-venn

Israel-venn og freds-venn

21, Bergen

Jeg har lyst å vise sider av midt-østen konflikten som viser et mer helhetlig bilde enn mange gir uttrykk for. Jeg erkjenner at Israel har sine feil, men jeg liker ikke det kyniske synet på at Israel er den store stygge Goliat. Begge sider har sine ekstremister, og jeg føler med begge sider. Både Israel og palestinerne må inngå kompromisser for å endelig kunne få til å opprette en palestinsk stat.Bare så det er klart. Jeg håper om en bedre fremtid for alle som bor i midtøsten.

Kategorier

Arkiv

hits