Jødehat i Norge

Noen tror at jødehat bare var i Nazi-Tyskland, og eventuelt Øst-Europa, til. Men sannheten er at Norge bærer på en tung, antisemittisk arv som er like gammel som vår nasjons eksistens. Historieløsheten er en av våre verste fiender- og derfor er dette viktig å trekke frem. Hvert år den 17. mai feirer vår grunnlov som ble til på Eidsvoll- og den var fin den, om man velger å se bort ifra en av lovene som ble til i samme øyeblikk- den såkalte jødeparagrafen som ikke tillot jøder på norsk jord.


- Georg Sverdrup sa at ifølge jødisk religion og moralsyn er det en fortjenestefull handling for jøder å bedra kristne.

- Hans Jakob Grøgård bekymret seg over at utskuddene i "denne sjakrende nasjon" ville oversvømme landet.

- Lauritz Weidemann fryktet for nasjonens sikkerhet: Den jødiske nasjons historie viser intriger, de danner en stat i staten m.m.
- Nicolai Wergeland, far til Henrik Wergeland, mente at en sann jøde aldri kan bli noen god borger. Han ville ikke at noen jøde skulle kunne komme innenfor Norges grenser,  og langt mindre bosette seg her.
 
Prost Peter Magnus Hount syntes derimot at det gikk for langt i jødefientlig retning. Han poengterte at hvis alle land gjorde som Norge, ville ikke jødene ha noe sted å bo.


Henrik Wergeland kjempet for at forbudet mot jøder skulle bli opphevet, og 6 år etter hans død gikk det igjennom .Det ble imidlertid ikke så mange jøder i Norge etter dette. Rundt 1870 var antallet jøder i Norge ca. 25. På slutten av 1800-tallet var det pogromer i Øst-Europa. Da kom det noen flere. Det ble et jødisk miljø i Oslo og senere i Trondheim. I 1910 var antallet jøder blitt ca. 1.000.

I 1914 ble jødene tema i Stortinget, angående den jødiske slaktemetoden. Den er en del av kosher-forskriftene som jødene må følge. Det er ca samme metode som samer bruker for å slakte rein. Dyret mister bevisstheten og kjenner ikke smerter. Debatten gikk over fra å være et dyrevernspørsmål til å bli en sak med antisemittiske overtoner. I 1929 kom saken igjen opp i Stortinget. Da ble den jødiske slaktemetoden forbudt.  Dette vedtaket plasserte Norge i en særstilling internasjonalt. Tyskland fikk også lovforbud mot den jødiske slaktemetoden da Hitler kom til makten i 1933. Men i 1945 ble det opphevet som et selvsagt resultat av oppgjøret med nazitiden. I Norge gjelder loven fremdeles i 2006. Det er veldig påfallende. Det er veldig lett å bevise at denne loven kom til med veldig sterke antisemittiske overtoner. Likevel beholder vi loven i dag. Ortodokse jøder må altså importere kjøttet de spiser fra Danmark eller Tyskland. For de jødiske menighetene er det fortsatt et stort problem. Det er også problemer med importkvoter m.m. Jeg vil gjerne oppfordre noen til å ta opp dette problemet. Når det i ettertid har blitt tatt opp, har jødene fått en kald skulder og ofte et likegyldig svar som; "har det så mye å si da?"

Jens Hundseid i Bondepartiet var en ivrig taler på Stortinget. I 1931 var temaet rasehygiene. Han sa at mange innvandrere var av mindreverdig rase. Ett år etter ble han statsminister i Norge. Vi hadde en jødehater og raseteoretiker som statsminister i Norge ett år før Hitler kom til makten! Han havnet på nazistenes side under krigen.
 
Avisene Aftenposten og Nationen advarte mot jødisk innvandring. (Det var da et par tusen jøder i Norge.)

26. oktober 1942 skulle alle norske jødiske menn arresteres kl. 06.00. Kvinner og barn ble arrestert en måned etter. Det vanlige, hjemlige politiet hjalp nazistene med arrestasjonen, sammen med hirdpolitiet. Og legg merke til at dette ble ikke det norske politi tvunget av nazistene til å gjøre! I Nederland, Belgia, Luxembourg m.m. nektet politiet, tyskerne måtte gjøre det selv.

En av de få som protesterte var den prestene Ole Hallesby og Ludvig Hope. Men i kristne organisasjoner fant man svarte får, til og med i Den norske Israelmisjon som sendte et brev med støtte til "restriksjoner" mot jødene, riktignok "uten vold eller personlig forulempelse". Den katolske kirken ville ikke være med på protestbrevet. De bad bare om at konverterte jøder skulle slippes løs. Men NS svarte at det ikke kom på tale, fordi jødespørsmålet ikke er religiøst, men rasemessig.

I mars 1945 vedtok regjeringen Nygaardsvoll i London at Norge ikke skulle bruke penger på å hjelpe "statsløse som på grunn av sin avstamning hadde måttet forlate landet" tilbake til Norge. Det dreier seg altså om jøder som var kommet som flyktninger til Norge i årene før krigen. Men man ville ikke nekte dem adgang til å komme tilbake til landet. Dette går fint sammen med den holdningen som var generelt. "De hvite bussene" kom, som kjent, til Tyskland for å hente de skandinaviske fangene der. Alle unntatt jødene, enten de var norske statsborgere eller ikke. De jødene som overlevde, måtte ta seg hjem på egenhånd.

"Zions vises protokoller" er en kjent forfalskning som beskylder jødene for å være ute etter verdensherredømmet. De ble utgitt på nytt i Norge i 1999 av en nazistisk, norsk gruppe. Det ble politianmeldt for seks år siden, men det førte ikke til noen form for reaksjon.I dag blir naziorganisasjonen Vigrid større og større og ukentlig sprer de nye antisemittiske historier til Norske forvirrede ungdommer. Dette er en skremmende utvikling og viser at historien nok en gang gjentar seg om enn i mindre skala i ”tolerante” Norge.

45 kommentarer

Kakemonsteret

06.mar.2006 kl.12:56

jeg tror ikke det går så mye på jøder eller ikke jøder; man skal heller respektere folk generelt så lenge de viser respekt tilbake.

emokid#1

12.feb.2007 kl.09:11

azza.. jøder er ok dem, det var bare han derre Hitler typen som var litt dum i huet fordi han ikke fikk piller av sin egen mor, så han tok sin far sine, ikke sant... lizzom...

colamonsteret

12.feb.2007 kl.09:14

jeg synes dere begge har rett jeg, man skal respektere andre,men dem skal også vise respekt tilbake... men du emokid... vurder å dra på rehab. a...

degli

19.feb.2007 kl.07:56

Luogo molto buon:) Buona fortuna! www.usate348.org/degli

virgilio

23.feb.2007 kl.03:56

Great site! Good luck to it's owner! www.bovso.org/virgilio

cavalli

25.feb.2007 kl.01:04

pagine piuttosto informative, piacevoli =) www.flryanair.org/cavalli

lesbo

28.feb.2007 kl.10:23

Ich fand gute und wichtige Informationen - dir zu danken. www.canaxe.org/lesbo

racconti

28.feb.2007 kl.19:32

Luogo molto buon:) Buona fortuna! www.canaxe.org/racconti

corsi

28.feb.2007 kl.22:50

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! www.canaxe.org/corsi

entertainment

01.mar.2007 kl.02:08

Very valuable information you have here. Thanks.. www.canaxe.org/entertainment

trasporti

01.mar.2007 kl.05:25

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto www.canaxe.org/trasporti

videocamere

01.mar.2007 kl.08:41

I'll be BACK! :) ;) www.canaxe.org/videocamere

vetro

01.mar.2007 kl.11:53

E evidente che il luogo e stato fatto dalla persona che realmente conosce il mestiere! www.canaxe.org/vetro

sexi

01.mar.2007 kl.18:17

Luogo molto buon:) Buona fortuna! www.canaxe.org/sexi

filmati

01.mar.2007 kl.21:11

Interessieren. SEHR interessant! ;) www.avwzioni.org/filmati

nudi

02.mar.2007 kl.02:55

Great site! Good luck to it's owner! www.avwzioni.org/nudi

Bambini

02.mar.2007 kl.14:23

Interesting contents i consider.. www.bambini.batcave.net

cristiana

03.mar.2007 kl.14:44

I'll be BACK! :) ;) www.2ire17.org/cristiana

aria

03.mar.2007 kl.17:36

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! www.2ire17.org/aria

universita

03.mar.2007 kl.20:28

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! www.2ire17.org/universita

sicilia

03.mar.2007 kl.23:20

Dein Aufstellungsort verdient nur gute Woerter. Danke. www.2ire17.org/sicilia

suonerie

04.mar.2007 kl.02:12

Du musst ein Fachmann sein - wirklich guter Aufstellungsort, den du hast! www.ojgetti.org/suonerie

ciao bella

04.mar.2007 kl.05:04

9 su 10! Ottenerlo! Siete buoni! www.ojgetti.org/ciao-bella

bambino

04.mar.2007 kl.07:56

Ich erklare meinen Freunden uber diese Seite. Interessieren! www.ojgetti.org/bambino

nude

04.mar.2007 kl.10:49

Great site! Good luck to it's owner! www.ojgetti.org/nude

dj italia

05.mar.2007 kl.10:35

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) www.nuovi5y.org/dj-italia

figa

05.mar.2007 kl.13:43

sono eccitato circa questo luogo, buon lavoro!:) www.nuovi5y.org/figa

fiorentina

05.mar.2007 kl.16:17

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) www.nuovi5y.org/fiorentina

umbria

05.mar.2007 kl.18:47

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) www.nuovi5y.org/umbria

tattoo

05.mar.2007 kl.21:17

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. www.nuovi5y.org/tattoo

topless

05.mar.2007 kl.23:46

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! www.nuovi5y.org/topless

la scala

06.mar.2007 kl.02:17

keira knightley

06.mar.2007 kl.04:47

i'am really impressed!! www.cartk5e68.org/keira-knightley

pasta

06.mar.2007 kl.07:20

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! www.cartk5e68.org/pasta

alitalia

06.mar.2007 kl.09:53

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) www.cartk5e68.org/alitalia

tiscali

06.mar.2007 kl.12:23

La buona visione del senso! www.cartk5e68.org/tiscali

azzurra

06.mar.2007 kl.17:21

i'am really impressed!! www.hjcost32.org/azzurra

foto

06.mar.2007 kl.19:52

La buona visione del senso! www.hjcost32.org/foto

foto

06.mar.2007 kl.22:19

La buona visione del senso! www.hjcost32.org/foto

culo

07.mar.2007 kl.03:09

Lo trovo piuttosto impressionante. Lavoro grande fatto..) www.hjcost32.org/culo

testi

07.mar.2007 kl.05:36

L'information interessante que vous avez! I'am allant revenir bientot. www.hjcost32.org/testi

winmx

07.mar.2007 kl.08:03

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! www.hjcost32.org/winmx

fuoco

07.mar.2007 kl.10:33

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto www.hjcost32.org/fuoco

offerte

07.mar.2007 kl.12:57

pagine piuttosto informative, piacevoli =) www.eswco99.org/offerte

poesia

07.mar.2007 kl.15:21

i'am really impressed!! www.eswco99.org/poesia

Skriv en ny kommentar

Israel-venn og freds-venn

Israel-venn og freds-venn

21, Bergen

Jeg har lyst å vise sider av midt-østen konflikten som viser et mer helhetlig bilde enn mange gir uttrykk for. Jeg erkjenner at Israel har sine feil, men jeg liker ikke det kyniske synet på at Israel er den store stygge Goliat. Begge sider har sine ekstremister, og jeg føler med begge sider. Både Israel og palestinerne må inngå kompromisser for å endelig kunne få til å opprette en palestinsk stat.Bare så det er klart. Jeg håper om en bedre fremtid for alle som bor i midtøsten.

Kategorier

Arkiv

hits