Jødehat i Islam

La meg først presisere at det finnes mange muslimer der ute som ikke hater eller har noe imot jøder, men så har vi de som gjør det. Ikke bare i Palestina men over hele verden. Også her i Norge. Så la oss se nærmere på årsaken til dette.


Enkelte muslimer, heldigvis ikke alle, har et noe anstrengt forhold til kristne og jøder. Og da spesielt jøder. Årsaken ligger nok i deres historie. Som de fleste vet er jødene og araberne begge semittiske folkeslag og begge folkeslagene har samme stamfar, nemlig Abraham.Jødene stammer fra Abrahams sønn, Isak, og Isaks sønn Jakob. Araberne stammer fra Abrahams sønn Ismael.

Ca 600 år etter Kristus, blir koranen skrevet. Muhammed hevder at den er skrevet av Allah, den eneste av avgudene som han lot "leve" i et tempel han angivelig skal ha drevet demoner utifra. I motsetning til kristendommen som spredte seg med forkynnelse i et romerskstyrt Israel av Jesus, blir Islam spredt av Muhammed ved hjelp av våpen og strategisk krigføring.


Muhammed hadde, som man ser i de muslimske skrifter, et godt forhold til jødene i begynnelsen. På denne tiden var det viktig for han å ha det, ettersom de fleste rike i Arabia var nettopp jøder og hadde stor innflytelse på samfunnet og hva som skulle være godkjent. Derfor oppmuntret han jødene til å bli muslimer og smisket for dem på det groveste for å få det til. Han kalte dem spesielle for de var Guds første utvalgte folkeslag og han snakket om at de skulle få det ene etter det andre. Det var nesten ikke grenser for hans "vennlighet" mot dem. De fleste jødene så imidlertid på Muhammed som en latterlig figur og deres prøvelser og spørsmål på han om hans tro gjorde de bare enda mer sikre på at dette var en feil religion, ettersom de var langt ifra fornøyd med hans svar. Det er egentlig rart at han trodde de ville tro på ham, for den guden han forkynte er ganske så annerledes enn den guden jødene tror på, selv om han selvfølgelig var inspirert av både jødedom og kristendom. han fikk bare overtalt noen ekstremt få av dem til å bli muslimer. Han ble sint og skuffet over jødene som folk, siden han ikke fikk omvendt dem, og begynte å forfølge dem. Det ble blodbad og mange kriger. Følgelig ville denne situasjonen forandre hans syn på dem ganske så sterkt.

Altså, tidligst i koranen sto det veldig mye fint om Jødene og det var ingen dom over folk med annen tro, f.eks


"La det ikke være noen tvang i religion.

Sannheten skiller seg klart fra villfarelse.

Den som avviser det onde og tror på Allah,

har grepet det mest pålitelige feste, et som aldri ryker.

Og Allah hører og vet alt."

Sure 2,256.


Men på slutten av den skulle dette bli drastisk forandret. Der ble muslimer oppfordret til å drepe jøder hvor enn de så dem, i tillegg til kristne og da spesielt hedninger, som f.eks ;


"Drep Mushrikun [Hedningene, de vantro] hvor dere finner dem,

omring dem og ligg på lur etter dem, og ta dem til fange på

ethvert sted som egner seg for bakhold"

Sure 1,106.


"Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og hans sendebud har erklært for forbudt, og som ikke kjenner Sannhets religion, av skriftfolkene ( jøder og kristne ), til de punger ut med tributt i ydmykhet"

Sure 9,29


"Du vil sikkert finne at jøder og hedninger er de mest fiendtligsinnede av alle overfor de troende"

Sure 5,82a


"De vantro blant skriftfolkene ( jøder og kristne ) og avgudsdyrkerne skal være i helvetes ild, og der skal de være og bli. Disse er de verste skapninger"

Sure 98,5


Det var imidlertid en lov som gjorde at jøder og kristne kunne få lov å underordne seg et muslimsk styre hvis de gikk over til Islam eller betalte en skatt for å fortsette sin tro. Hedninger derimot hadde kun et valg- gå over til Islam eller dø.

Mange spurte såklart Muhammed hvordan han kunne rettferdiggjøre denne

motsetningen. Da fikk han en "åpenbaring":

Han fikk da vite om en "gudommelig" lov gitt av den såkalte Allah. Denne loven sa at hvis to vers i koranen motsa hverandre, skulle det nye overstyre det gamle,

dvs at den nye opphever rett og slett den gamle. I koranen kan man fremdeles lese at "det er ingen tvang i religion" men de ordene har ingen autoritet lenger.

Dette verset har blitt en mansoookh ( opphevet, gjort ugyldig ) av en senere åpenbaring om dette emnet. Du kan lese mer om dette emnet i en bok som jeg anbefaler på det høyeste: "Islam og jødene" skrevet av Mark A. Gabriel- en tidligere imam og professor i Islam.


Det er såklart ikke alle muslimer som er klar over disse tingene, og de fleste praktiserer dem ikke, men det ville ikke vært en motsetning for en muslim å gjøre det- derfor er det nok mange som dessverre ser sannhet i slike intolerante holdninger. I et ekte demokrati burde vi ta frem disse tingene og snakke åpenlyst om det, og ikke gjemme det under teppet i "toleransens navn".

Da graver vi gjerne vår egen grav.

14 kommentarer

Knut Stian Olsen

12.feb.2006 kl.15:09

Dette var bare enkelte vers plukket ut av en bok like tykk som bibelen. Jeg er helt sikker på at det er like lett å finne tilsvarende intolerante vers også i toraen eller bibelen...

Dette forklarer egentlig ingen ting om årsakene til at "jødehatet" blant islam er så stort.

Interessant lesning forøvrig i denne bloggen. Den er lagt til i mine favoritter...

Webmaster

12.feb.2006 kl.15:10

"Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og hans sendebud har erklært for forbudt, og som ikke kjenner Sannhets religion, av skriftfolkene ( jøder og kristne ), til de punger ut med tributt i ydmykhet"

Sure 9,29 er da veldig tydelig på dette. Man finner ikke tilsvarende vers i det nye testamentet. Det nye testamentet oppfordrer overhodet ikke til drepe noen som helst, ei heller å bekjempe noen. Det strider imot kristen lære, dvs jesu lære- en mann som aldri spottet eller skadet noen som helst. Man ser tydelige forskjeller på Jesu liv og Muhammeds liv. De to som er forbildene for "sine" religioner.

Kan også legge til at bibelen er tre ganger større enn koranen..

Knut Stian Olsen

12.feb.2006 kl.15:25

For det første; når jeg skrev TORAEN, så mente ikke jeg KORANEN slik du later til å tro, men JØDENES hellige bok...

For det andre: Det er egentlig litt ironisk at du/dere som står bak denne bloggen "vierforisrael" refererer til NT og Jesus, som overhodet ikke er anerkjent av Jødene.

Jeg vil derfor referere til noen vers i GT.

Mos.5 Kap.21 vers 21: "Da skal alle mennene i byen steine han ihjel. Slik skal du rydde ut det onde hos deg. Hele Israel skal høre om det og gripes av frykt".

Mos.5 Kap.23 vers.1 "De som har fått steinene knust eller det mannlige lem skåret opp, skal ikke ha adgang til Herrens menighet"

Mos.5 Kap.28 vers 26 "Likene av dere skal bli føde for fuglene under himmelen og for dyrene på marken og ingen skal skremme dem bort" Mos.5 kap.28 vers 52: "da skal du i den trengsel og nød som fienden fører over deg, spise dine egne barn, kjøttet av dine sønner og døtre som Herren din Gud gir deg"

Mos.5 Kap.29 vers.20 "Herren vil slett ikke tilgi en slik mann, men Herrens vrede og nidkjærhet flammer opp mot ham. Alle de forbannelser som er nevnt i denne boken (bibelen), skal komme over ham og Herren vil utslette hans navn under himmelen".

Dette var bare et bitte lite utdrag fra den såkalte "hellige boken" bibelens GT. Jeg kan godt ta meg bryet med å finne flere liknende eksempler på "bibelens herlighet" i likhet med din/deres utdrag fre Koranen...

Lykke til

:o)

Webmaster

12.feb.2006 kl.15:26

Jeg latet ikke til å tro at du mente Koranen da du skrev Toraen, men jeg har selv ikke lest toraen så det vet jeg pent lite om. Jeg sammenlignet det nye testamentet, som kristne tror på, med koranen, siden du tok det frem.

Det er ingen tvil om at det står mye ufint i det gamle testamentet, og ja det stemmer at jødene går etter dette, som såklart er tvilsomt. Jeg vil på ingen måte hevde at jødene er perfekte. Jeg trekker frem intolerante holdninger som er rett mot jødene i koranen for å vise litt hva som driver jødehatet frem i midt-østen. Det er liten tvil om at det bare forsterker bildet på jødene for muslimene idag.Mange muslimer lærer på skolen fra de er små for noen "dyr" jødene er- og at de må utslettes.Dette er mildt sagt veldig uheldig.Jøder har, og blir fortsatt, sett på som annenrangs borgere i samtlige muslimske land.Jeg kan ramse dette opp detaljert hvis du har lyst til det.Du må huske på det faktum at Muhammed selv gikk inn for å utslette hele jødiske landsbyer, pga av at han ikke fikk omvendt noen jøder der han selv bodde ( som han jagde vekk i ettertid ). Det er klart at dette får følger for hva enkelte muslimer i ettertid sitt syn på jøder er.

Mange muslimer ( inkl andre over hele verden ) er også indoktrinert når det gjelder Israel-palestiner konflikten om at Israel er den store stygge og at de har ingen rett til å være der. Dette henger også sammen med at det står i koranen at når først et land har vært under islamsk styre, skal det taes tilbake, hvis det er under et annet styre på den gitte tid.

Nå har det seg imidlertid slik at mange medier, med NRK i spissen, gir og har gitt et feilaktig bilde av midt-østen konflikten- og dette prøver jeg å rette opp i. Jeg prøver å vise at bildet er ikke så svart-hvitt som enkelte skal ha det til.

Et av poengene med denne siden er ikke å rakke ned på Islam, men å vise grunnene til at jødene slett ikke er velkomne i islamske land, og heller aldri har vært det, og hvorfor det er et hån for dem å ha Israel der. Heldigvis tenker ikke alle muslimer slikt, og jeg er veldig forsiktig med å fornærme noen som helst. Det vil jeg ikke.

Men sannheten er sannheten.

Kom gjerne med flere tekster fra det gamle testamentet hvis du føler at det vil hjelpe deg på noen som helst måte, men det hjelper ikke meg, og heller ikke jødene som lider av terror og palestinske flyktinger som blir brukt som kasteballer av islamistiske ledere, land og grupper.

Knut Stian Olsen

12.feb.2006 kl.15:27

Jeg er enig i at jødehatet er uheldig, men hvis du virkelig vil se på årsakene til jødehatet i midtøsten og blant muslimer så bør du også ta med deg historia til Israel fra slutten av det 18 århundre.

Da bodde det noe sånt som 700.000 jøder i den gang Palestina. Palestinerne var i et klart flertall i det landet, men jødene endret den demografiske situasjonen i Palestina ved masseinnvandring på 30-tallet og ikke minst like etter WW2.

Palestinere ble fordrevet fra sine hjem, godt hjulpet av britenes millitære styrker og jødene som kom i hopetall til Palestina.

Jeg har ikke alle årstallene og antall innbyggere i hodet, men det er sikkert enkelt å finne det ut hvis man vil. Jeg mener at den masseinnvandringen som fordrev palestinerne i mellomkrigstiden er en minst like stor, om ikke større, årsak til muslimenes jødehat enn selve religionen Islam.

Webmaster

12.feb.2006 kl.15:27

Klart det var mye innvandring. Jødene ble jo forfulgt og drept alle andre steder. Og her fikk de heldigvis dannet sin stat Israel, der hver jøde kunne og fortsatt kan komme til vel vitende om at han/hun ikke trenger å reise vekk igjen pga trakkasering.

At palestinerene ble fordrevet er selvfølgelig ikke noen posititiv ting. Men alle vet at palestinerne hadde ikke gitt fra seg en del av sitt land helt frivillig, så det kunne faktisk ikke blitt gjort på en måte som gjorde at begge parter var fornøyde. Men jødene har uten tvil et sterkt bånd til Israel, derfor var det bare rett og rimelig at deres stat ble nok en gang grunnlagt her.

Skal du regne med flyktningene må du også ta med alle de jødiske flyktningene ifra de arabiske landene, hvorav mange flyktet til Israel. Det var minst like mange jødiske flyktninger som det var palestinske flyktninger.Vil anbefale deg boken "Fra uminnelige tider" skrevet av Joan Peters.

Du har såklart helt rett i en ting, og det er at det er ikke KUN jødeforakten i koranen som har gjort at jødene er sterkt hatet i den arabiske verden- det er såklart også hendelser som har forsterket dette. Dannelsen av det nye Israel er et godt eksempel på dette. Men å si at det var det som fikk jødehatet til å komme tilbake igjen- det er en mild underdrivelse. Ikke det at DU har sagt det, men bare for å poengtere det. Jødehatet er ikke noe som nylig har komt tilbake i den arabiske verden. Det er noe som alltid har vært der.

Må legge til at jeg håper at det blir dannet en palestinsk stat, hvis det fører til fred.Jeg er ikke en av dem som mener at Israel på død og liv skal omfatte hele regionen og at palestinerne må pelle seg vekk. Jeg mener derimot at de ekstreme grupperingene som Hamas og Islamsk Jihad må bli avvæpnet, så det kan bli fred, så det kan bli en palestinsk stat- den kommer ikke til å bli like demokratisk og eksemplarisk som Israel, men hvis det kan kan hjelpe på freden mellom dem og få palestinere til å legge fra seg voldelige handlinger og anti-jødiske tanker i mye større grad, ja så er det gjerne det beste. Fortsetter terroren vil ikke Sharon la det bli en ny palestinsk stat. Noe jeg synes er rimelig. Abbas må bruke det ansvaret han har på sine skuldre.Det er opp til han nå mye av det som vil skje fremover.Jeg håper på at sannheten kommer frem og fred imellom folkeslagene.

Knut Stian Olsen

12.feb.2006 kl.15:28

Og med det siste innlegget ditt der er vi ganske enige

:o)

Webmaster

12.feb.2006 kl.15:34

OBS: Disse kommentarene før denne her er egentlig ganske gamle, men jeg følte det var rett å ta demmed, når jeg nå valgte å re-publisere dette innlegget.

Elisabeth

28.feb.2006 kl.21:04

Dette var en interessant artikkel.

Kakemonsteret

02.mar.2006 kl.14:06

som kristen har vi bibelen, men hva bruker vi den til? jo som moralsk rettledning. hva brukes så koranen til? å uttrykke hat...

annie

03.apr.2006 kl.22:53

Hello
here something i red which might be interesting:

When I asked my Muslim friend: Why do you hate the Jews?

An analysis of the roots of Muslim hatred toward Jews in the Islamic world and possible solutions.

A few months ago, I was sitting with my Muslim friend sipping good hot American coffee. He has an advantage, which is that he does not get violent if he cannot answer a question, or is cornered in a discussion.

After the first two sips I asked him to tell me honestly, "why do you hate the Jews? â??

My friend started to change his position in the chair and said "of course I can". I asked him to give me the reasons and let us start to discuss them one by one.

My friend was very confident that he had very powerful reasons to justify hating the Jews and he started to list them as follows:

They think that they are the chosen people and better than others. The Quran described them as "Monkeys and Pigs" The Quran said they are cursed. They are rich and control many markets. They think that they are an intelligent race. They do not believe Mohamed and Islam. They do not follow the Quran. They betrayed Mohamed and Muslims. Israel has stolen the Arab land. Israel kills innocent Arabs and Muslims everywhere, tortures them, and rape their women.

I thanked him for making the reasons so clear so that we can start the discussion.

I said, "Let us now start discussing these points one by one"

Regarding the first "they think that they are the chosen people and better than others", I asked him if Allah said something in the Quran, would you believe it or not. He replied "of course I will". I then asked him "Are you ready to anything the Quran says?" He immediately replied "of course".

Then I opened the Quran and showed him the following verses:

2:47 Children of Israel! Call to mind the favour which I bestowed upon you, and that I preferred you to all other nations.

2:122 O Children of Israel! Call to mind the favor which I bestowed upon you, and that I preferred you to all other nations.

44: 32 And We have chosen them (the Children of Israel) above the 'Alamîn (mankind, and jinni) and our choice was based on a deep knowledge.

I then again asked him "Do you still believe the Quran in anything it says as you just said?"

He did not answer and I immediately told him it seems that you only believe the Quran when it is against the Jews! My friend went into a state of shock and absolute silence.

I then continued with the second point. "The Quran described them as "Monkeys and Pigs"". This is not what the Quran has said.

He immediately answered "What?"

I said to him let us open the Quran and see the exact verse:

5:60 Say: "Shall I point out to you something much worse than this (not following the holy book: the Bible) by the treatment it received from Allah, those who incurred the curse of Allah and His wrath, those of whom some He transformed into apes and swine, those who worshipped evil - these are (many times) worse in rank, and far more astray from the even path!"

(Obviously the verse is talking about another nation that does not follow the bible, and not the Jews at all).

After I showed my friend the exact verse I said to him: Can you please show me the word Jews in the verse?" Then I repeated "show it to me please"

I then said, "It seems that you want to understand the Quran in such a way that makes you hate the Jews more and more. Sadly, hatred makes you blind so that you cannot even see the words in the verse. You go out and say everywhere that the Quran said that "the Jews are pigs and Monkeys" without even reading the verse properly!

You insult a whole great nation that is considered in the Quran as "Godâ??s preferred and chosen people"

My friend was in near shock and I agreed to give him few minutes to breath and have a drink.

After the break I continued to tell him that the third point that he mentioned "Allah cursed the Jews in the Quran" is also an absolute lie as the exact verse is:

5:78 Curses were pronounced on those among the Children of Israel who rejected Faith (in G-d and the Torah), by the tongue of David and of Jesus the son of Mary: because they disobeyed and persisted in excesses.

So the verse as in the previous one is not talking about all the Israelites, but only about those who rejected God and the Torah.

Once more, go deeply into the Arabic language first before accusing a whole great nation that is highly respected in the Quran as Godâ??s chosen people of being "cursed by God" and do not generalise that which is specific.

.

We then had another cup of coffee and then continued the discussionâ?¦.

While sipping the second cup I went through the next point, which was "They are rich and control many markets".

I did not want to spend much time on this one as it just represents jealousy, but I said to himâ?¦"Why then you do not also hate the Saudis while they are rich and control the oil market?" He did not answer.

I then asked him "Why, if a Muslim is rich, you do not hate all Muslims. Whilst if one Jew is rich you hate all of them? Is this reasonable? �� My friend, you should not hate someone because he is rich. You should judge people by their deeds and actions. There is nothing wrong if you are rich. What is wrong is when you use that money to promote hatred toward others".

Throughout history, millions of Jews were extremely poor, and they lived in the poorest places in Europe. If a minority were rich, it is not a sin. This is no different from Muslims, Christians, or Hindus who also have some rich people among themâ?¦ Will you hate all of these people too because "some" of them are rich?

My friendâ?¦it seems that your primary intention is to hate the Jews and you are just trying to find any reason to justify your hatred, because if you really hate them because "some" are rich you should also hate Muslims because "some" of them are rich.

"Can I hear your answer my friend?" Silence.

Then he started to ask, "What do you think about this point "They think that they are an intelligent race".

I told my friend that I really cannot understand why it is normal for you and for many Muslims to say that the Afro-Americans are genetically athletic and the Arabs are great in poetry. But it is very difficult for you and for them to admit that the Jews are genetically intelligent. Genuine statistics show that the Jews have had more scientists and contributed more to science than the whole Arab world, even though they are only a very small number compared to Arabs.

Furthermore, IQ is mainly genetic, and it is well known that Jews marry mainly from within their community. This feature magnifies the effect of certain genetic factors and could have contributed to the very high IQ among many Jews, and at the same time contributed to the development of certain genetic diseases within their own community (such as Tay-Sachs disease).

Do you only accept the rules of genetics when it causes mental retardation for some Jewish kids (who have metabolic errors) and you totally forget about the same genetic rules if it causes high IQ among them?

He started to get angry and asked me to shift to the next point.

I said to him the next point was "They do not believe in Mohammed and Islam".

I continued, saying the Quran did not consider that Jews or Christians have to believe in Mohammed to be accepted by God. My friend just opened his mouth and said, "This is impossible."

I just opened the Quran for him to the following unambiguous verse:

2:62 Those who believe (in the Qur'an), and those who follow the Jewish (scriptures), and the Christians and the Sabians (certain sect in Arabia),- any of them who believe in God and the Last Day, and work righteousness, shall have their reward with their Lord; on them shall be no fear, nor shall they grieve.

In fact the Quran did not ask the Jews and Christians to follow any thing but the Torah and the Bibleâ?¦

And before my friend had time to think, I recited for him the following verse of the Quran:

5:66 if only they (Jews and Christians) stood fast by the Law of the Torah, the Gospel, and all the revelation that was sent to them from their Lord, they would have enjoyed happiness from every side.

In fact the Quran blamed the Jews for asking Mohammed to judge between them in their tribal problems, instead of following the torah:

5:43 But how do they (the Jews) come to you for decision, when they have the Torah which has the law of God.

Then I said to himâ?¦" What do you think now my friend? I think you can see now clearly that your hatred for the Jews based on the fact that they should believe in Mohammed and follow the Quran, is simply against what the Quran had said.

This time my friend opened his eyes and could not blink.

Then I continued saying, in addition, the next point that you mentioned "they betrayed the prophet Mohammed and Muslims" has no logic in it at all.

Sadly, many Muslims hate the Jews based on this historical point. It is described in Islamic history books as: "when Mohammed had a war against the Idolaters, he and the Muslims burrowed a great tunnel around the city of the Muslims and left an area to be protected by the Jews"â?¦ According to this story, the Jews allowed the enemies of Muslims to enter the city from this area. Sadly, based on this story, millions of Muslims came to hate the Jews.

I then said to him, "Let us assume that this story is correct, does this mean that if your grandfather hit my grand father a hundred years ago I should hate you for that? What a strange and unjustifiable logic the Quran is teaching you.

But it says;

17:15 â?¦No bearer of burdens can bear the burden of another (mistakes or sins).

So, even if the historical story was correct, how come you hate the Jews of today for something they did not do?

Furthermore this story does not come from the Quran. It is only present in some Islamic history books, which are considered much less accurate than the Quran. So do you want to follow a story that could be absolutely inaccurate in order to hate a whole nation? Is this right or moral?

We now come to the two last points

"Israel has stolen the Muslimâ??s land".

Without going into to many details of this point let me tell you that the Quran considered this land as the promise of God to the Israelites, the land that is written to them in a permanent contract, and that it is their inheritance according to the following Quranic verses:

1- 17:104 And We (represents God in Arabic language) said thereafter to the Children of Israel, "Dwell securely in the land of promise":

2- 5:21 "O my people (the Jews)! Enter the holy land which God hath written to you and turn not back ignominiously, for then will ye be overthrown, to your own ruin."

3- 26:59 Thus it was, but we made the Children of Israel inheritors of it (the Promised Land)

At this time I felt sorry for my friend, as he was nearly speechless, shocked, and I could only hear the sounds of his anxious breathing.

Then I said to reassure him, "If you really love Godâ?¦. love the truth and speak it, even if it is against what you want to prove, and what you may like to believe, or if it is supporting those that you hate, as the Quran teaches you the following:

4:135 O ye who believe! Stand out firmly for justice, as witnesses to God, even as against yourselves, or your parents, or your kin

5:8 O ye who believe! Stand out firmly for Allah, as witnesses to fair dealing, and let not the hatred of others to you make you swerve to wrong and depart from justice. Be just: that is next to piety: and fear Allah. For God is well acquainted with all that ye do.

The final point that you mentioned my friend is what the Arab media propagate everywhere that is that: "Israel kills innocent Arabs and Muslims everywhere, tortures them and rape their women.

I then asked him: if this was true, why then do we see tens of thousands of Palestinians waiting at the cross borders to get permission to go and work in Israel?

Why would these people go intentionally to the place that as you said, "Kills them, tortures them, and rape their women!"

Is there any possibility that someone goes to a place where he/she knew very well that he/she will be killed and tortured or are these are just lies.

If what you say that, "Arabs are killed and tortured in Israel" was truly happening, we would not have found these thousands of Palestinians dreaming about getting permission to work in Israel. In fact we would have found that more than a million Arabs who live in Israel, are the ones who are crossing the borders to go to their Arab relatives in the West bank and Gaza to be saved from what they call "The Israeli oppression".

My friend,

Stop this unjustifiable hatred against the Jews.

Do not let hatred rule your life. Start, at least for once, to try to love rather than to hate. Just try to love.

annie

21.apr.2006 kl.13:11

Norsk observatør steinet av israelske bosettere
Rasende israelske bosettere steinet torsdag Tore Heen Ottesen og andre utenlandske observatører i Hebron på Vestbredden.

En israelsk bosetter bæres bort av antiterrorpolitiet fra landsbyen Jomesh på Vestbredden 23. august 2005.

FOTO: GALI TIBBON/AFP

HEBRON
Israel okkuperte Hebron under seksdagerskrigen i 1967 og nektet jødiske bosettere å slå seg ned i byen.
Året etter leide en gruppe amerikanske jøder alle de 40 rommene på et hotell i sentrum av Hebron, for aldri mer å sjekke ut.
Bosetterne har siden trakassert og jaget bort tusenvis av palestinere. Rundt 400 bosettere bor i dag omgitt av 120.000 palestinere i sentrum av Hebron.
Som et resultat av Oslo-prosessen har det siden 1994 vært stasjonert en norskledet, ubevæpnet observatørstyrke i Hebron.
TIPH-styrken ble evakuert under striden om karikaturtegningene av profeten Muhammed i februar 2006, men er nå på vei tilbake.
Flere internasjonale organisasjoner har egne observatører i Hebron.

(NTB)

Les også
Nye trusler mot skandinaver - 01.03.2006
Ekstremister er på fremmarsj - 14.02.2006
Observatørene i Hebron evakuerer - 08.02.2006
Jøde mot jøde i arabisk by - 18.01.2006
Bosettere gikk løs på palestinere i Hebron - 15.01.2006
Hatet vil leve videre - 11.01.2006
Gaza og de jødiske ekstremister - 16.08.2005
- Det er ikke første gang vi opplever dette, forteller Heen Ottesen, som slapp fra angrepet med skrekken samt noen blåmerker.

29-åringen fra Kvinnherad er ledsager for Kirkens Nødhjelp i Hebron, og oppholdt seg utenfor en palestinsk skole sammen med observatører fra Tyskland, Sverige og Danmark da bosetterne angrep.

Kom i buss

- De unge bosetterne kom i en buss og stanset like ved der vi står for å passe på at palestinske skolebarn ikke blir trakassert, forteller Heen Ottesen til NTB.

De fleste skolebarna hadde begynt skoledagen, og bosetterne la ikke skjul på at det var observatørene som var mål for angrepet.

- Da vi forsøkte å unnslippe, begynte de å kaste stein. Noen av dem løp etter oss, og en dansk observatør ble sparket og truet på livet, trolig fordi han filmet med videokamera, forteller Heen Ottesen.

En svensk observatør fra Den internasjonale solidaritetsbevegelsen (ISM) ble også steinet, men slapp i likhet med Heen Ottosen og hans tyske kollega fra angrepet med blåmerker.

- Bosetterne har alltid sett på oss som fiender, konstaterer 29-åringen fra Kvinnherad.

Passive soldater

Flere israelske soldater var øyenvitne til angrepet mot de utenlandske observatørene, men gjorde ikke noe for å stanse bosetterne.

- Det er en israelsk kontrollpost tett ved, men soldatene der gjorde ingenting, forteller Heen Ottesen.

- De israelske soldatene i Hebron er der bare for å beskytte bosetterne, de bryr seg verken om den palestinske sivilbefolkningen eller oss, konstaterer han.

Skal vitne

Tidligere i måneden var Tore Heen Ottesen vitne til at en sveitsisk kollega ble truffet av en stor stein i hodet.

- En ung israelsk bosetter kastet en stor stein fra et par meters hold og traff henne i hodet. Hun greide så vidt å beskytte seg med en jakke, men måtte sy sju sting. Han kunne ha tatt livet av henne, forteller 29-åringen.

Også den gang ble det tatt bilder av angriperen, som ble overlevert til israelsk politi sammen med en anmeldelse.

- Jeg fikk nylig spørsmål om jeg vil vitne i en rettssak mot ham. Det har jeg selvfølgelig sagt ja til, sier Heen Ottosen.

Fortsetter

Han lar seg ikke skremme av bosetternes angrep, og vil fortsette som ledsager for Kirkens Nødhjelp i Hebron.

- Vi har en jobb å gjøre. Situasjonen for palestinerne som bor i den israelsk-kontrollerte delen av Hebron er preget av frykt og usikkerhet, forteller han.

- De israelske bosetterne angriper palestinerne hele tiden. De kaster stein mot dem, bryter seg inn i husene deres og gjør alt for å jage dem bort. Dette er helt systematisk og mange palestinere er drevet på flukt, forteller han.

(© NTB)

Red.

22.apr.2006 kl.15:43

Til Annie: Ja, det finnes ekstremister på begge sider. Imidlertid håper jeg at disse israelske soldatene var en svært liten minoritet av det Israelske forsvar.Uansett har ikke innlegget ditt noe å gjøre med Jødehat i Islam, men takker for bidraget. Interresant å lese.

Jennyvenn

27.nov.2008 kl.12:38

Veldig nyttig og fin info om jødene og jødehatet. Jeg hater ikke jøder og har ingenting imot dem. Det er dumt og la religionen bestemme om du skal like en person eller ikke.

Skriv en ny kommentar

Israel-venn og freds-venn

Israel-venn og freds-venn

22, Bergen

Jeg har lyst å vise sider av midt-østen konflikten som viser et mer helhetlig bilde enn mange gir uttrykk for. Jeg erkjenner at Israel har sine feil, men jeg liker ikke det kyniske synet på at Israel er den store stygge Goliat. Begge sider har sine ekstremister, og jeg føler med begge sider. Både Israel og palestinerne må inngå kompromisser for å endelig kunne få til å opprette en palestinsk stat.Bare så det er klart. Jeg håper om en bedre fremtid for alle som bor i midtøsten.

Kategorier

Arkiv

hits