Krf vil ikke gi bistand gjennom Hamas

Dagfinn Høybråten, leder for Krf, sier at Kristelig Folkeparti ikke vil gi bistand gjennom terror-organiasjonen Hamas, med mindre Hamas er villig til å inngå store endringer.
Partilederen sa tdet første kravet må være at alle medlemmer av en Hamas-dominert regjering må ta avstand fra vold:

"De må anerkjenne Israels rett til å eksistere som stat. Og de må godta avtaler som til nå er inngått av de palestinske myndighetene, inkludert det såkalte «Veikartet for fred». Dette er krav som har bred internasjonal støtte. Vi må gjøre det tydelig for de nye makthaverne at vold og terror er totalt uakseptabelt. KrF forventer at den norske regjeringen står fast på disse kravene. Ellers kan den ikke påregne ryggdekning hos oss. Skal Hamas ta de forpliktelsene et regjeringsansvar medfører, må organisasjonen i praksis fornekte sitt eget charter. Hamas står i et eksistensielt dilemma. Skjøre palestinske institusjoner vakler. Midt-Østen står overfor en avgjørende skillevei.Kristelig Folkeparti mener Norge nå aktivt må bruke den tillit og innflytelse som vi har opparbeidet gjennom årelangt konstruktivt arbeid for Midtøstens folk. Vi skal forsvare Israels legitime rett til å leve i fred. Vi skal kjempe mot forslag om Israels-boikott, enten de kommer fra SV eller andre. Vi skal arbe
 
ide for at den israelsk-palestinske konflikten løses gjennom fredelige forhandlinger,ikke gjennomvoldsbruk. Vi skal bistå konstruktivt i arbeidet for fred, sikkerhet og demokrati, for godt styresett, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. Og vi skal vise omsorg for de lidelser både palestinerne og israelerne utsettes for på grunn av dagens konflikt. Dette er i pakt med de beste tradisjoner i norsk Midtøsten-politikk. Det handler også om menneskeverd og menneskeretter"understreket Høybråten.

Undertegnede kunne ikke vært mer enig. Om ikke Hamas modererer seg grundig og endrer charteret sitt om å utslette Israel, bør de ikke få økonomisk støtte av noen som helst.  Om de virkelig bryr seg om palestiner-arabernes fremtid, vil de gjøre nettopp dèt.


Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Israel-venn og freds-venn

Israel-venn og freds-venn

21, Bergen

Jeg har lyst å vise sider av midt-østen konflikten som viser et mer helhetlig bilde enn mange gir uttrykk for. Jeg erkjenner at Israel har sine feil, men jeg liker ikke det kyniske synet på at Israel er den store stygge Goliat. Begge sider har sine ekstremister, og jeg føler med begge sider. Både Israel og palestinerne må inngå kompromisser for å endelig kunne få til å opprette en palestinsk stat.Bare så det er klart. Jeg håper om en bedre fremtid for alle som bor i midtøsten.

Kategorier

Arkiv

hits