Jødehatet i midtøsten begynte før den israelske stats tid

Det som mange ikke vet, og som er helt grunnleggende for å få et riktig perspektiv på konflikten i midtøsten, er at palestinere ble preget av et sterkt jødehat allerede før opprettelsen av Israel i 1948. Men det palestinske jødehatet ble nok adskillig forsterket senere, "takket" være bl.a Sayed Qutb, som har vært en frontfigur for å gjøre islamisme mainstream.

Allerede på 1930-tallet proklamerte Det Muslimske Brorskap til forsvar for Egypt, arabisme og Islam, mot Storbritannia og mot jødene(1). Allerede da jødiske flyktninger kom til midtøsten fra Europa og ikke minst fra muslimske arabiske diktaturer der de hadde blitt undertrykt(2), ble det spredd holdninger blant muslimer som bodde der at jøder ikke hadde noe i dette området å gjøre. Dette var på tross av at det på  den tiden bodde svært få arabere, eller mennesker i det hele tatt,  i de områdene jødene kom til.

Men det var på 50-tallet at jødehatet ble spredt som ild i tørt gress, og innlemmet som en helt sentral del av islamistisk ideologi. Det Muslimske Brorskaps, Sayed Qutb, utga boken "Our struggle with the Jews". I denne boken anklaget han jødene for å stå bak kapitalisme, kommunisme, perverse holdninger i vesten gjennom Freud, en hemmelig overtagelse av USA og vesten, og selvsagt opprettelsen av Israel som et kampvåpen mot islam. Andre ideologiske frontfigurer hevdet samme ting som Qutb, og dette ble mainstream-holdninger mot jødene blant flere muslimer(3).

I 1970 skal Ayatolla Khomeini ha sagt at:

"Vi må protestere og gjøre folket observante på at jødene og deres utenlandske støttespillere er i krig med selve fundamentene av islam og ønsker å establere jødisk dominans over hele verden. Siden de er smarte og ressursterke mennesker, frykter jeg - Gud forby! - at de en dag kommer til å oppnå dette målet og at apati vist hos flere av oss vil tillate at en jøde en dag styrer over oss. Må Gud aldri la oss se en slik dag(4)."

De samme tankene har blitt spredt av bin Laden, og spres i dag også av mange moskeer i Storbritannia(5), som er det landet i vesten med størst muslimsk minoritet(6). Man kan med andre ord være sikker på at disse svært farlige tankene spres i mindre eller større grad også blant aktive muslimer i andre europeiske land. I hvor stor grad de spres, er svært vanskelig å si.

Som vi ser er det en råd trød som går igjen blant islamistene, nemlig at det ikke bare er en kritikk av Israel, men en konspirasjonsteori rundt enhver som tilfeldigvis er jøde. Dermed blir det urimelig å anta at svært økende islamisme har sammenheng med Israels politikk.

1. Wistrich, Antisemitism
2. http://www.miff.no/nyheter/2001/05/21MotFlertalletsVilje.htm
3. Zeidan, "The islam Fundamentalist View of Life".
4. Islam and Revolution: Writings and declarations of imam Khomeini (Berkeley, 1981), sitert i Wistrich, Antisemittism.
5. http://antiislamistiskportal.wordpress.com/medi/ Se "Islamsk ekstremisme sprer seg i Storbritannia".
6. http://www.document.no/2008/11/terrorisme_i_uk.html

3 kommentarer

Kåre

10.nov.2008 kl.23:27

Spørsmålet er jo om anti-semittisme i realiteten er verre enn anti-islamisme, Anti-islamismen har ógså vært sterkt representert fra judeo-kristen side i mange, mange år..
Til Kåre: Nå står jo semittisme og islamisme for to fascinerende forskjellige ting. Derfor blir det absurd å dra den sammenligningen du gjør.

Antisemittisme er altså hat mot jøder som folk.
Islamisme er fascisme forkledd som religion, og noe islamistene ofte har til felles er at de er antisemitter.

Anti-islamisme er en fantastisk ting, for da kjemper man mot sammenblanding mellom politikk og religion. Man kjemper dermed for homofiles rettigheter (til å leve ut sin legning), kvinners rettigheter (til å f.eks ikke bli steinet for å ikke bære hijab eller det å være utro), dypt sett altså
for menneskeverdet. Jeg er en anti-islamist, og det forundrer meg over de som tar avstand i fra et slikt ord. Jeg kunne like godt sagt at jeg er en som er glad i et reelt demokrati (dvs et som har like rettigheter for alle uavhengig av tro, og et som verner i sær om de svakeste).

Victoria Lie

15.jan.2009 kl.19:26

Så Sant!

Skriv en ny kommentar

Freds-venn

Freds-venn

22, Bergen

Begge sider har sine ekstremister, og jeg føler med begge sider. Både Israel og palestinerne må inngå kompromisser for å endelig kunne få til å opprette en palestinsk stat. Jeg håper om en bedre fremtid for alle som bor i Israel og de palestinske områdene.

Kategorier

Arkiv

hits