En del sitater om jøder ifra Islamister"Mitt budskap til de hatede jøder: Det er ingen annen Gud enn Allah. (…) Vi vil jage dere overalt, når dere står opp og når dere sover. Vi er et blod-drikkende folk, og vi vet at det ikke finnes noe bedre blod enn jødisk blod."

- en palestinsk selvmordsterrorist". . . emnets natur tvang meg til å dvele ved det og finne hva som er galt med den skadelige oppførselen hos jødene. Deres ondskap kan ikke leges hvis de ikke blir undertrykket med makt. Ikke noe godt kan ventes fra dem hvis de ikke lever under Islams vern som lojale og lydige undersåtter. Det muslimske samfunnet vil da behandle dem generøst og tolerant, som det alltid har gjort.
Kort som denne avhandlingen er, viser den at jødene, slik det framgår av deres hellige bok, er fiendtlige mot alle menneskelige verdier i dette livet, at deres onde natur ikke lett kan bli helbredet ved midlertidige eller halvhjertede tiltak . . . Israelittenes vandring i Sinai-ørkenen var bare et forspill til deres evige vandring . . .
En kunne spørre hvorfor så mange ulykker og katastrofer kom over dette folket spesielt. Svaret på dette spørsmålet er ikke vanskelig. Deres onde natur, som alltid har støtt menneskeheten fra seg, ligger bak dette faktumet.Derfor er både deres hellige bok og Talmud fulle til randen av slike fryktelige gjerninger, ondskap og forbrytelser som får oss til å føle at de fortjente alle de katastrofer og all den lidelsen som kom over dem . . .Hva bør vi lære fra denne oversikten over det Gamle Testamentet som er et jødisk historisk dokument fullt av motsetninger? Det første vi lærer er at jødenes onde natur og iboende syndighet forklarer de katastrofene, den lidelsen og den forfølgelsen som har kommet over dem i historiens løp. Vi lærer også at jødene aldri forandrer seg. Deres natur, vaner og skikker har forblitt uendret siden begynnelsen av deres historie. Moderne sivilisasjon har bare økt deres hykleri, deres velstand og deres fordekte infiltrasjon i det sosiale livet i andre nasjoner."

-  Sjeik Kamal Ahmad Own, vise-rektor ved Tanta-instituttet i Egypt


"Jødenes holdning til Islam, muslimer og Islams profet, fred være med ham, ved tida for hans ærefulle profetgjerning." Her lister han opp en rekke klager mot den tids jøder, med bakgrunn i Koranens versjon av begivenhetene. På denne bakgrunnen trekker han bl. a. følgende konklusjon: "Derfor fortjente jødene rettmessig Allahs vrede og forbannelse, slik det er opptegnet gjennom mange vers. Gud brennemerket dem med ydmykelser og usseldom. Allah har sendt til dem slike som torturerte dem alvorlig og vil fortsette å forfølge dem til den siste dag. Det er foreskrevet for dem at de skal være spredd utover jorden.
Det er ytterst forbausende å se at dagens jøder er akkurat et typisk bilde av dem som er nevnt i den hellige Koranen og de viser den samme dårlige oppførsel og kvaliteter som sine forfedre, til tross for at deres miljø, omgivelser og stilling er ulik den deres stamfedre hadde. Denne dårlige oppførselen og de dårlige kvalitetene som jødene har bekrefter Koranens påstand om det dypt rotfestede instinktet som de har arvet fra sine forfedre.
Alle folk føler denne jødenes medfødte natur overalt og til alle tider. Og de som ikke er av jødisk opprinnelse, har overtatt disse trekk ved at de bodde sammen med dem i noen tid, de overtok dem nemlig ved sin kontakt med dem som er av jødisk opprinnelse.
Følgelig unngår alle folk jødene, og de forakter og hater dem. Folk er alltid forsiktige når de kommer i kontakt med dem slik at de kan unngå deres ondskap og bedragerske oppførsel." Lenger ute i sitt foredrag kommer herr Darwaza mer inn på begivenhetene på 600-tallet, og Muhammeds forhold til jødene: "Profeten rådet Bani Qoraiza (en jødisk stamme, anm.) til å godta Islam, og noen fulgte hans råd. Men de andre mennene ble drept og de andre kvinnene og barna ble tatt som slaver. Etterpå ble disse slavene sendt til Irak, hvor de ble solgt og i stedet ble det kjøpt våpen til muslimene. Eiendommene, våpnene, alle eiendelene, frukthagene og plantasjene til Bani Qoraiza ble tatt hånd om (av muslimene, anm.) . . . Profeten, fred være med ham, tillot de jødene som ikke laget bråk å bli værende for å se etter plantasjene og frukthagene. De fikk være på betingelse av at de skulle være ubevæpnet og de skulle betale halve avlingen til profeten. De farlige og plagsomme jødene ble drevet ut." Ganske få år etterpå ble alle jøder drept eller fordrevet fra Arabia. Herr Darwaza gjør det også klart at Koranen har betydning i dagens politikk: "Muslimene og Araberne kan ikke godta det selv om jødene skulle oppgi deler av det (landområdet, anm.) de har tatt og beholder bare de delene (av Israel, anm.) som FN tildelte jødene (i 1947 - området var atskillig mindre enn staten Israel, anm.). Det er muslimenes og Arabernes hjemland og derfor har FN ingen rett overhodet til at jødene skulle eie den minste del av det. Ingen muslimer og arabere har rett til å godta noe slikt. Svakhet og ettergivenhet i denne saken er forræderi mot Allah, hans Apostel og mot muslimene."

- Muhammad Azzah Darwaza, Syria


". . . zionistene .. har en slags kontroll over alle informasjons-medier i vår verden av i dag."

". . . Gud gjorde det klart at de (jødene) var blitt preget av ydmykelse, elendighet og underkastelse, og at de skulle være spredt og plaget til dommens dag."

". . . våre dagers muslimer bør aldri forhandle med dem (jødene) om fred, fordi det er bevist, uten enhver tvil, at de bare er en gjeng røvere og kriminelle, og for dem betyr tillit, tro og samvittighet ingenting."

- Hans høyhet sjeik Abdul-Hamid Affiyah al-Dibani, tidl. rektor ved Det islamske universitetet i Libya.


"Jøder i et hvilket som helst samfunn har alltid bidradd til oppvigleri. De har likeledes vært en forbannelse som spredte seg i folket og brakte korrupsjon, de sådde fiendskap og hat og ødela broderlige forhold mellom folk, som deretter ligger i endeløst fiendskap . . . Dette er et faktum vi selv kan se, og det kan alle folk som har vært hjemsøkt av jødene individuelt eller gruppevis. For jødene er som ondskap som har samme virkning enten den er stor eller liten, eller lik bakterier som sprer lumske sykdommer hvor bare en bakterie er nok til å utslette en hel nasjon . . . vi som arabere så ikke jødene i et annet lys enn andre folk, dvs. som en pest som menneskeheten måtte tåle og leve med på samme måte som andre ulykker og sykdommer her i verden . . . I Koranen er jødene helt klart framstilt som folk som fortjener ydmykelse, skam og fordømmelse."

- Professor Abdul Sattar El Sayed, muftien av Tursos, Syria


"Det hatet ulike folk på jorden gjennom historien har følt mot jødene, skyldes ikke deres (jødenes) tro men deres handlinger og holdninger til de folk de bodde blant. Det er en uforanderlig oppførsel, som alltid er grunnlagt på utbytting, utakknemlighet og onde gjerninger som takk for vennlighet (fra flertallet, anm.) . . .
I Tyskland var den største bølge av jødeforfølgelse i middelalderen knyttet til korstogene. Det var jødene selv som inntok en fiendtlig holdning, for de trodde at korstogene ville hindre dem i deres finansielle aktiviteter . . . Ridderne og prinsene . . . følte at det ikke var noen annen måte å bli kvitt gjelda til jødene på enn å kvitte seg med jødene selv. Mainz, og andre byer i Rhindalen, var vitne til massakrer i stor skala i 1096, og der ble store mengder jøder drept."

- Dr.. Said Abdel Fattah Ashour, tidl. professor i middelalder-historie ved Cairo Universitet


 "Med hensyn til Israel, er det dens skjebne at den ikke skal bestå. De som skapte den, sier at den ble brakt til liv for å leve og vare. Men jeg sier at den er blitt opprettet for å slutte å eksistere . . . Den nye staten Israel vil aldri bli værende i Palestina, selv om alle jøder i diasporaen, spredt over hele jorden, skulle emigrere til Palestina, og der bli væpnet til tennene." 

"Timen (oppstandelsen, anm.) vil aldri komme før muslimene kjemper mot jødene. Muslimer vil gjøre ende på dem. Jødene vil gjemme seg bak steiner og trær som skal si: "O muslim, Guds tjener! Der er jøder bak meg, kom og drep dem."

- Hans høyhet sjeik Nadim AI-Jisr, tidl. medlem av det islamske forskningsakademiet, og libaneser.


"De ulike former for forfølgelse som jødene ble utsatt for i noen land i Øst-Europa og i Nazi-Tyskland, skyldtes hemmelige bevegelser ledet av jødiske stormenn mot etablerte myndigheter og styringsformer; det skyldtes også deres dominering ved finansiell makt og listige metoder av de sosiale klassene i de land hvor de bodde og ved at de holdt fast ved religiøs rasisme . . . Merkelig nok har jødene som sier at de er ofre for grusomheten fra nazistene selv overgått nazistene i sine massakrer og brutale handlinger mot araberne i Palestina."

-Professor Wafiq Al-Qassar , tidl. libanesisk medlem av akademiet.Én kommentar

Kakemonsteret

02.mar.2006 kl.14:02

hva er forskjellen mellom å styrte et fly med uskyldige mennesker inn i kontorbygg og å slippe en bombe over mekka?

Skriv en ny kommentar

Israel-venn og freds-venn

Israel-venn og freds-venn

21, Bergen

Jeg har lyst å vise sider av midt-østen konflikten som viser et mer helhetlig bilde enn mange gir uttrykk for. Jeg erkjenner at Israel har sine feil, men jeg liker ikke det kyniske synet på at Israel er den store stygge Goliat. Begge sider har sine ekstremister, og jeg føler med begge sider. Både Israel og palestinerne må inngå kompromisser for å endelig kunne få til å opprette en palestinsk stat.Bare så det er klart. Jeg håper om en bedre fremtid for alle som bor i midtøsten.

Kategorier

Arkiv

hits