Okkupasjon eller terror. Hva kom først?


Pro-palestinere har en tendens til å  legge frem argumentet om at hadde det ikke vært okkupasjon ifra Israels side, ville det heller ikke vært terror. Dermed tror mange at om okkupasjonen stopper, så vil automatisk terroren stoppe også.  La oss se nærmere på om dette faktisk stemmer. Hvis vi ser litt tilbake på historien, vil vi tross alt kunne lære av den. 
 
I perioden 1949-1967 var det noen kamper i forbindelse med opprettelsen av staten Israel i 1948, men heldigvis ble det innført våpenhvile i 1949 som varte ”helt til” seksdagerskrigen i 1967. Men i løpet av den første perioden; altså 49-67- da kontrollerte Israel ikke en eneste millimeter av Gaza eller Vestbredden. Men allikevel ble de stadig rammet av terror og vold fra deres naboer, både i form av væpnede enkeltpersoner og grupper som snek seg over grensen. I tillegg var det syrisk skyting fra Golan og ned i Nord-Israel. I denne perioden hadde altså terroren forbindelse med det faktum at Israel eksisterte, ikke noen okkupasjon.
 
Så kom seksdagerskrigen i 1967. Da krigen var over etter en ukes tid, hadde Israel fått kontrollen over hele Sinai-ørkenen (fra Egypt), Golan (fra Syria) og Vestbredden (fra Jordan). Israel hadde da bare i løpet av en ukes tid fått kontroll over et område som var mange ganger større enn den lille jødiske staten. Rett etter krigen foreslo Israel for nabostatene en avtale om at israelerne skulle trekke seg ut av de områdene de nylig hadde tatt kontrollen over i bytte for en varig fred. De arabiske statene samlet seg i Khartoum i Sudan og vedtok sine tre nei: Nei til å forhandle med Israel, nei til å anerkjenne Israel og nei til fred med Israel. Denne kalles Khartoum-resolusjonen. Dette ga selvsagt grunnlag for Israel til å ikke ville gi fra seg områdene. Hadde araberne gått med på fred, ville problemet med ”okkupasjon”, vært løst allerede på 1960-tallet.
 
Oktoberkrigen 1973 (”Jom Kippur-krigen”) førte også til at disse områdene var helt avgjørende for Israel, da de nok en gang ble angrepet av Egypt og Syria. Heldigvis vant Israel den krigen også, til mange araberes store ergelse. Nå så de selvsagt viktigheten i å ha disse områdene. Om de ikke hadde hatt dem, er det ikke sikkert den eneste jødiske staten i verden fortsatt hadde eksistert den dag i dag.
 
Alt dette som nå hadde skjedd skapte selvsagt grunnlag for en svært omfattende sikkerhetspolitikk Israel så seg nødt til å følge. De så at Vestbredden ville være svært strategisk også fremover, mot de andre nasjonene rundt som helst ville ha utslettet Israel for lenge siden. Vestbredden var og er tross alt forholdsvis lett å forsvare med sine fjell, og kan være et svært strategisk område om en skulle blitt angrepet betydelig også i fremtiden. Ingen kan si at dette ikke er sikkert, uansett hvilken side de føler de tilhører. Israelerne har derfor ment iforhold til Vestbredden, at kontrollen kun kan gies tilbake i bytte for en ekte, varig fred. Dette mener også mange israelere som ikke ønsker å styre palestinerne og som er imot jødiske bosetninger på Vestbredden.
 
Når det gjelder Israels befolknings forhold til bosetninger, er hovedsynspunktene følgende:
 
-         En liten del av Israelere mener at Israels praktiske politikk skal være styrt av løfter og profetier gitt i   Toraen (Det gamle testamente). De mener at Gud har lovt Israels folk hele landet fra elven Jordan til Middelhavet og kanskje enda mer. Noen av dem mener det er en hellig plikt å bosette seg på disse områdene.
 
-         Noen, deriblant det Israelske Arbeiderpartiet har støttet bosetninger som kan sies å ha en millitær betydning i forhold til et eventuelt stor-angrep på Israel ifra øst, men har vært skeptiske til bosetninger nær områder som er tett befolket av palestinere.
 
-         Ganske mange israelske jøder hater bosettere og bosetninger. For det første er bosetningene pengesluk, for det andre koster det livet til mange soldater å beskytte dem. For det tredje opptrer en del bosettere på en måte som også mange israelere opplever som unødig provoserende.
 
Til og med Meretz (Israels SV) mener at en del av bosetningenes kal bestå så lenge faren er reell for å bli angrepet. Flere meningsmålinger foretatt gjennom flere år, viser til at i bytte for en ekte, varig fred vil et stort flertall av jødene i Israel ta de belastningene det vil gi innover i det israelske samfunnet å flytte et stort antall bosettere. Men så lenge det ser ut for å være konflikt uansett, vil de ikke gjøre noe med saken.
 
Grunnen til at israelerne kontrollerer Vestbredden fremdeles, er altså at naboene ikke ville inngå en fred som fortjener betegnelsen. Sikkerheten har blitt skjerpet som et tilsvar på alle de arabiske politikernes utsagn mot Israel.  Akkurat nå, med amerikanske styrker i Irak, er faren for et samlet angrep fra øst minimalt. Det har ført til at en del israelere er mer villige til å oppgi kontrollen over Vestbredden enn tidligere. Men ingen vet hvordan trusselbildet vil være om bare noen år frem i tid. Terroren er stadig stor i Irak og I HVERT FALL ikke blitt mindre, men allikevel kom det nettopp ut nylig at Bush av en eller annen uforståelig grunn vil trekke ut halvparten av sine soldater i løpet av neste år. Dette er fullstendig latterlig spør du meg. Men det er et emne for seg selv.
 
Israels sikkerhetspolitikk har blitt svært gjeldende og har kostet den israelske stat milliarder på milliarder av kroner. De mottiltak de har satt i stand, har nesten alle blitt kritisert, men de har faktisk forhindret at hundrevis av Israelere har blitt drept hver eneste uke. Et vesentlig moment her er selvsagt sikkerhetsbarrieren Israel har satt opp. Israel er nødt å ta sine forhåndsregler i den situasjonen de er i.
 
Finnes det løsninger på konflikten? Meningsmålinger viser at et stort flertall av israelerne vil godta en palestinsk stat på Vestbredden og Gaza som en del av varig fred. Hittil har alt strandet mest på at palestinerne, og araberne generelt, krever en ”rett til å vende tilbake”, for flyktningene fra 1948. Det er en ”rett” som ingen andre flyktninger fra den tiden har hatt, og som Israel ikke kan godta. Hadde den ”retten” blitt godtatt, ville det nemlig ført til arabisk flertall i Israel- følgelig ville det betydd slutten på den eneste jødiske staten i verden. Jødene ville da ikke lenger hatt et land de kunne reist til og vært trygge i, ifra land der antisemittismen og/eller fordommer mot minoriteter står sterkt. Den retten har kristne, og den retten har muslimer og det skulle da bare mangle at også jøder for alltid vil ha samme rett, så lenge det er en problemstilling.
 
Terroren er altså eldre enn Israels kontroll over Vestbredden og Gaza. Det eneste som kan gjøre slutt på terroren, er at araberne reelt anerkjenner at jødene har rett til en stat hvor de er i flertall, og legger opp sin politikk utifra dette. Da må de selvsagt kutte ut hatefulle antisemittiske chartre, og de må ikke lenger lære sine barn at jøder er barn av apekatter og griser osv. Hvis ikke araberne lærer seg å fjerne sitt hat mot jøder og deres stat, vil ikke terroren opphøre. Og deres hat vil ikke forsvinne ved at Israel bare trekker seg tilbake fra ”okkuperte” områder- det viser historien. Områdene er forresten heller ikke okkupert fra palestinerne, for de har aldri eid dem. Før Israel overtok dem, var det Egypt, Jordan og Syria som eide disse. 

 Israelere flest mener at Israel kjemper for sin eksistens og det er jeg enig med dem i. Derfor gjør de rett i å stille tydelige krav til motparten før de gir fra seg noe som helst.
 

11 kommentarer

Trond

26.jun.2006 kl.02:14

Man kan gjerne begynne å trekke lange historiske parralleler og tråder, emn Israel har mye seg selv å takke her også.
De har ikke selv ønsket å sammerbeide med verdenssamfunnet under noen som helst foruttsettning. Hadde andre stater opptredd på denne måten hadde de aldri sliuppet unna.

Gjerne kritiser ser synet du mener Palestinere lærer bort om Jødene. DI mange tilfeller er det ikke stor verre enn det syntes enkelte kristne her i alnder sprer om muslimer i disse dager. Forskjellen er bare at kristne i norge ikke er noe undertryyk folkeslag som dagelig blir trakkasert og må forsvare seg mot okkupasjonsmakt.

folk har en tendens under okkupasjon å opptre ikke helslt rasjonelt hforhold til det du kaller rasjonelt. Spør en nordmann under krigen hva han følte for tyskere så ville du garantert ikke fått noen svar som baserte seg på nestekjærlighet.

Øko9nomien i de Palsestinske områdene blir konstant hold nede og den dagelige kontrollen og ødeleggelsen gjør at Palestina aldri kan komme seg opp på fote. Så sitter Israel og såkalte Israle venner og fortelelr at de vil at Palestinerene i de okkuperte områpde skal opptrå rasjonel, mindre hatfult og endre hele sin mentalitet før de kan forhandle om å f tilbake bruddstykker av det som opprinnelig er deres??

Flyktninger skal ikke ha retten til å vende hjem?? Hvilke rett har Jøder som aldri har levd i Israel på mengder av generasjoner rett til å ta bosette i et område der det allerede bor mennesker??

Jo de trenger en plass å flykte fra antisemitismen?? Bull shit det er de kristne som har pisket opp denne antisemitismen i århudnrer. Å få jødene ut av Europa, få muslimene ut av europa er belleilig for mange av dem så de kan ha sitt egent relgiøse monopol.

Israel kjemper for sin eksistens?? palestinerene gjjør faktisk det samme. Men de har ikke rett til å stille krav ellers blir det kalt antisemitisme og boibelen komemr flygende fortere enn en fugl.

Red.

26.jun.2006 kl.04:22

På hvilken måte hevder du at de ikke har samarbeidet med verdenssamfunnet? Kom helst med eksempler.

Ser ikke relevansen i dette med at kristne sprer propaganda om muslimer som du hevder. Det har ingenting med diskusjonen å gjøre. Dessuten finnes det veldig forskjellige type kristne. Men uansett vil jeg gjerne dytte inn at det i både egyptiske og
palestinske skolebøker står svært mye rasistisk og grovt antisemittisk om jøder. Noe lignende vil en neppe finne i en kristen bok om muslimer. Jeg selv er kristen og har lest flere bøker om muslimer, og der har det vært en dyp respekt for muslimene som enkeltindivider, selv om den kristne ikke alltid har hatt et så positivt syn på selve Islam. Selvsagt vil noen blandt de kristne tro at svært mange muslimer er Islamister, slik flere "hedninge"nordmenn gjør. Og disse følger gjerne partiet FrP. La oss håpe dèt endrer seg. Men nok om dèt.

Jeg gir deg her grunnen til hvorfor Israel beholder disse områdene. Jeg forteller deg også at terroren ikke vil slutte å opphøre, bare fordi områdene blir gitt tilbake. Svært mye tyder faktisk på det motsatte- at det blir enda verre. Mange arabiske ledere har kommmet med svært antisemittiske uttalelser. Denne konflikten har også en religiøs kjerne som flere- spesielt pro-palestinere ser ut til å glemme. Mange muslimer tolker det som et hån at det er en jødisk stat, på et sted som før var under Islam.

Det sier seg selv at om "flyktningeretten" hadde blitt reell, hadde ikke lenger Israel kunne eksistert. Det har alltid bodd jøder i disse områdene, selv om mange av de jødene som bor der idag kommer fra helt andre steder. Men jødene trenger et eget land. Det har historien bevist. Om de blir forfulgt skal de vite at de har et land å komme til. Husk det, Trond, at på samme tid som palestinske flyktninger kom seg vekk fra Israel, kom ca like mange jødiske flyktninger ifra arabiske land TIL Israel. Årsaken til at ingen arabiske land (utenom Jordan) ville integrere palestinerne, eller hjelpe dem økonomisk, var fordi de visste at de kunne bruke dem som et middel mot Israel, og det har de gjort helt opp til idag og det holder de på med enda.

Når det gjelder dette med hvem det var som pisket opp antisemittismen klarer jeg ikke så hvilken relevanse det har for denne diskusjonen. Ja, noen av dem kalte seg kristne. Men ikke alle var det- Hitler var ikke kristen f.eks. Vi snakker om en som faktisk byttet ut Bibelen med Mein Kaumpf i kirkene. Og jødehatet er hyklersk utifra Jesu lære.

Om du ser det store bildet vil du se at Israel kjemper for sin eksistens, og har mange fiender vendt mot seg- ikke bare noen ekstremistiske palestinere- men også syrere, egyptere, iranere, irakere osv. Israel er den arabiske verdenens fiende. Heldigvis har det nå blitt bedre kontakt mellom Israel og deres forhold til Jordan og Egypt. Og det er jo gledelig. Men det er en laaang vei å gå før en kan si at de ikke er truet av den arabiske verden. Derfor har de ikke en lett oppgave foran seg.

Å trekke frem antisemittisme-kortet synes jeg ærlig talt blir svært søkt..Du vet forhåpentligvis like godt som meg at Israel ikke reagerer på den måten.

TRond

26.jun.2006 kl.13:49

Ok la meg begynne.
Genevekonvensjonene som de selv har skrevvet under på som blandt annet sier t det ikke erlovelig å flytte sin befolkning inn på okkupert område har de allerede brutt.
De fleste fn råd og protester de siste pårebne har de nektet å følge.

Du har antagentligvis ikke fuklgt med i media der lkristne ledere har blandt annet hatt sin hobby med å fremstille Muhammed som pedofil. Islam som en invasjonsstyrke osv osv. Ikke helt ulik den kritikken som kom mot jødene på 30 tallet.

Terrroen fortsetter fordi et land er under okkupasjon. Hvordan hadde du følt hvis du var selv var under okkupasjon og okkupantene hadde sagt til deg vi skal slutte å okkupere der så lenge dere følger vår vilje. Er det bare meg som ser hull i denne logikken??
Israel kunne ha jobbet med FN for lenge siden men de har ikke ønsket det selv. Observatører og FN styrker som kunne vært med å bidra har de konsekvent sagt nei til.

srael jemper for sin eskistens?? hvis de arabiske landene vikrkleig hadde villet hadde det ikke vært et eneste problem for dem å tatt Israel for lenge siden. At noen diktatorer der nede slår seg på brystet å skriker noen harde slagord er ikke unormal. Allikevel rettefrdiggjør det på ingen som helst måte en okkupasjon.

Hvis vi skulle ha brukt retorikken din skulle Norge også hatt krav på en rekke områder. Der i blandt hele bohuslen og store delevr av midt Sverige.

Red.

26.jun.2006 kl.16:52

Nei, de har ikke fulgt Genevekonvensjonene. Jeg bare forklarer her hvorfor de ikke har gjort det. Palestinerne, eller araberne generelt, har gjort svært lite for å vise at de er villig til å oppnå fred. Når Israel har tvangsflyttet jødiske bosettere- og flere skal det bli- har palestinerne ikke foretatt seg noe som helst. Abbas kunne dessverre ikke gjøre så mye. Han kunne ikke avvæpne Hamas, for Hamas er for store. Hamas på sin side vil ikke samarbeide med Israel og sier åpenlyst at fred ikke er deres hensikt. At Israel, på tross av dette, er villig til å gi ifra seg land til palestinerne, er faktisk nesten utrolig. Men det viser at de vil ha FRED. De er lei og desperate etter å finne gode løsninger. De har tross alt blitt utsatt for terror i over 50 år.

Kristne ledere fremstiller Muhammed som pedofil, sier du. Nå er det da ikke bare kristne som har gjort dèt. Muhammed var gift med en 9-åring, så det er ikke så rart. Imidlertid var det vanlig på den tiden- det var rett og slett fullt legitimt å være pedofil. Hva vil du si at han var da? Helt fullstendig uinterresant for dette emnet egentlig, men når vi først er i gang..

Når det gjelder denne konspirasjonsteorien om at Islam er en invassjonstyrke- sikker kan man ikke være på noenting. Nettopp derfør er integrering svært viktig og at man ikke tar inn for mange over for kort tid. Det er viktig at kristne trekker frem slikt- det trenger ikke å ha å gjøre med at de har et horn i siden til muslimer generelt, men for å forsikre oss om at våre barn vil fortsatt leve i en trygg verden om noen år. Hvor mange prosent av muslimene som kan regnes om Islamister, vet jeg ikke. Men jeg vet at 14% av Norges muslimer vil innføre Sharia. Og dèt er ikke noe jeg tar lett på. Det vill innebært av nordmenn hadde gått under dhimmi-status, dvs at vi hadde blitt annenrangs borgere. I tillegg ville helt grunnleggende rettigheter blitt tatt fra oss. Homofile, lesbiske og bifile ville i beste fall blitt fengslet for sin legning, for å gi et eksempel. Noen som leser dette vil gjerne trekke frem å si at: "DERFOR STEMMER JEG FRP!", men FrP har ingen integreringspolitikk, da de mener at det skal være samfunnets anliggende og ikke staten. Så uansett hvor mye de snakker om integrering, så har de ingen integreringstiltak. Dessuten gir de et svært ensidig bilde av muslimer generelt, og det synes jeg er synd. Vi lever tross alt i 2006 og burde vite bedre enn å dømme en hel gruppe (ca en milliard mennesker).

Er ikke rart at Israel er skeptisk til FN. Da FN-soldater var utplassert på områder rundt Israel, vet jeg at de slapp forbi mange palestinere som skulle angripe Israel. Dette som ble kjent som intifadaen i ettertid. Så at Israel er skeptisk til FN har jeg ingen problemer med å se, dessverre.

Hvordan kan jødene stole på noen som helst, når historien visr at så mange ønsker dem vondt? muslimer, kristne, hedninger- det ser ikke ut til å spille noen rolle. Det er alt for mye antisemittisme ute å går. Den vokser i Europa, og den har vært tilstede i muslimske land alt for lenge. Selvsagt ble den kraftigere etter opprettelsen av Israel, men den har vært tilstede helt siden Islam oppsto. Jøder har i mange muslimske land hatt dhimmi-status, og de få som er igjen har det fortsatt. Det er ikke rart så mange av dem rømte til Israel da den ble opprettet. Så godt som alle av dem gjorde det. Dette kan du lese om i boken "Uminnelige tider" av Joan Peters. Denne boken er et must for enhver som følger med på konflikten i midtøsten.

De arabiske landene HAR allerede prøvd flere ganger, Trond, å utslette den lille jødiske staten. Og utifra mange av deres uttalelser, virker det langt ifra usannsynlig at de vil prøve seg igjen.

Trond

26.jun.2006 kl.19:17

HaDe har hatt ingen grunn til å bryte Genevekonvensjonen så overhodet. Etter Oslo avtalen fortsatte de selv om de nærmest også da hadde lovet å slutte.

14 prosent vil innføre sharia. Ja vel. Snu det på hodet 86 prosent vil det ikke. 86 prosent martin, er det ubetydelig tall?? Er det en gjeng menensker som ønsker et Isams stat i norge??

Hadde det ikke vært foior FN spå hadde Israel aldri eksistertrt. Du burde helelr sjekke med de FN soldatene som har vært i Israel. mange av dem reiser ned som fanatiske Israel venner men kommer med knuste illusjoner tilbake. Israelske hæren har i tillegg vært innvolvert i flere episoder der FN soldater har blitt skutt på.

palsetina er under okkupasjon, så du må slutte å fremstille en logikk der de undertrykkte og okkuperte er dem som skal opptre rajonelt.
Israel har satt seg selv i en vanskelig situasjon og de har vist liten eller ingen vilje tiøl å komme ut av den.

Red.

26.jun.2006 kl.19:51

De må selvsagt holde seg etter de lover de skriver under, men selv om det har gått treigt så gjør de i det minste noe, til forskjell fra sine motstandere.

86% vil IKKE innføre Sharia og det er bra. Men det skulle helst vært 99,99% spør du meg..så kunne Krekaren vært den aller siste prosenten. Men det er dessverre ikke tilfelle. Tenk deg at de 14% også er av f.eks Frankrikes muslimer. Da snakker vi ikke lenger om tusenvis som i Norge, men millioner. Dessuten tror jeg at det er flere Islamister i Frankrike enn i Norge- nettopp pga de store klasseforskjellene som den franske stat uheldgvis har klart å skape.

Jeg sier ikke at Israel aldri har gått over streken, men dèt er ingen unnskyldning for at palestinere skal gjøre det heller.Men husk at disse områdene Israel "okkuperer" er områder de har tatt ifra Syria, Jordan og Egypt. Områdene har ikke vært palestinernes, men deler av dem skal bli det i den nye palestinske staten. Når den kommer er jo et godt spørsmål..Slutter terroren, vil den komme.

Trond

26.jun.2006 kl.21:38

Gjør nioe?? Etter hvor mange års press da??

Men la oss ta for de kristne siden du er så innntresert i muslimene. Ville du stilt de samme krav til ekstremisme innen de miljøene enn de muslimske?? Ville du stil de samme kravene blandt jøden?? Soim blandt annet har en rimelig stor ytterligående fløy. På grensen til Fasicme var bertold Grunfeld. Hvis du ikke vet det er han Jøde.

Så du krever alstå at man skal slutte å kjempe for sitt land for deretter kunne få det?? Ny logikk. Hvorfor tenkte vi ikke på det under krigen så hadde vi sluppet å miste så mange unge menn i forsvarskamp.

Shoaib

26.jun.2006 kl.21:54

Interessant vinkling på historien, jeg skal se om jeg får skrevet noe på dette jeg også, for din historiebeskrivelse er nok noe selektiv, og dine konklusjoner som følger naturlig av disse beskrivelsene likeså. Men dette kommer nok til å kreve tid. Skal se om jeg får skrevet noe inatt eller imorgen.

Red.

27.jun.2006 kl.00:56

Til Trond: De ekstremistiske zionistiske gruppene blandt jødene er så godt som støv sammenlignet med de Islamistiske gruppene.Men ja, selvsagt ville jeg stilt de samme kravene til ytterliggående jøder. Det skal være likhet for loven.

Palestinerne kjemper ikke for noe land- de har ikke sitt eget land enda. Det er kun Israel som kan gi dem dette, men allikevel fortsetter de å kjempe mot Israel. Hva er logikken i dèt?

Beklager, men at du prøver å sammenligne det med tyskernes invasjon av Norge, er helt fullstendig på bærtur. Israel vil forhandle med moderate palestinere- som det er dessverre alt for få av- på hvordan de skal skape fred. Hadde palestinernes ledere i Hamas ville sitte seg ned og forhandlet med Israel, kunne de selv hatt en viss innflytelse over hvilke områder palestinerne vil få. Men Hamas har ikke vært villig til dette. De har villet holde bastant på sine Mein Kaumpf-lignende chartre, og brukt sin energi på å hisse opp til ytterligere hat mot Israel.Ville Hitler gi tilbake Norge til nordmenn over tid? Nei. Tok han Norge som følge av en forsvarskrig der han ble angrepet av flere andre nasjoner?nei.

Til Shoaib: Takk for det. Ser frem til å lese din artikkel også. Det blir spennende.

Trond

27.jun.2006 kl.16:53

Jaså er de det?? Du bør sjekke litt med fakta her.

Du har okkupert et land, har det gått opp for deg at Palestina er okkupert?? Da kan man ikke gå ut å si at man vil velge kun å forhandle emd de menenskene som gjør som vi sier.
prøv å lev under okkuopasjon en gang og kom og forklar rasjonalitet etterpå. Det er faktisk noe du og dine israel venner ikke forstår. hvorfor tror der at Palestinerene vil oppføre seg andreledes under enn okkupasjon enn andre innbyggere i andre land??
fORDI BIBLELEN SNAKKER OM EN jØDEISK STAT??

Red.

27.jun.2006 kl.22:44

Til Trond: De fakta du nevner, må du gjerne komme med også. Disse områdene Israel har inntatt, har de "okkupert" ifra Syria, Jordan og Egypt i en forsvarskrig. Deler av områdene skal innlemmes i den palestinske staten som skal komme. Synes du trekker in ting som ikke har noe med det vi snakker om her. Ja, bibelen snakker om en jødisk stat. Hva så? Israel holder ikke på disse områdene av den grunn. deler skal gies til palestinerne og innlemmes i staten de skal få, når terroren slutter og fred kan skapes.

Skriv en ny kommentar

Israel-venn og freds-venn

Israel-venn og freds-venn

21, Bergen

Jeg har lyst å vise sider av midt-østen konflikten som viser et mer helhetlig bilde enn mange gir uttrykk for. Jeg erkjenner at Israel har sine feil, men jeg liker ikke det kyniske synet på at Israel er den store stygge Goliat. Begge sider har sine ekstremister, og jeg føler med begge sider. Både Israel og palestinerne må inngå kompromisser for å endelig kunne få til å opprette en palestinsk stat.Bare så det er klart. Jeg håper om en bedre fremtid for alle som bor i midtøsten.

Kategorier

Arkiv

hits