Prosjekt om midt-østen

Tor Økland Barstad hadde for en liten stund tilbake et prosjekt om midt-østen konflikten. Pro-palestinsk som han er ba han pro-Israelske meg om hjelp slik at han kunne presentere konflikten ifra begge sider, og spør du meg ble resultatet strålende. Så vil han også få imellom 5 og 6 i karakter, hehe. Og det er vel fortjent. Her legger jeg ut prosjektet:


Situasjonen i dag:

- Israel trues stadig av terror. Over tusen israelere er drept i palestinernes terrorkampanje fra høsten 2000. 85 prosent av den jødiske befolkningen i Israel ser på den langvarige, utmattende terrorkrigen som en eksistensiell trussel. Men likevel har tre ganger så mange Palestinere dødd som Israelere. Den palestinske infrastrukturen er blitt systematisk ødelagt av israelske bomber og tanks, økonomien kvelt av stengninger og sanksjoner, alt ut fra en forestilling om at dette ville ødelegge den palestinske motstandsviljen og stanse terroraksjoner.

- Nylig er Hamas valgt som regjering i Palestina. Hamas er et omstridt parti, og det er kanskje heller ikke så rart. Hamas har som mål å utslette staten Israel og har stått bak selvmordsbombing mot sivile. Som svar på at Hamas er valgt har Israel prøvd å gjøre det så umulig som mulig å styre Palestina. Blant annet har de nektet å overføre pengene de har krevd inn i skatt på vegne av Palestina.

- Israel er også i ferd med å bygge et gjerde for å skille Israelere og Palestinere. Israel hevder gjerdet er bygget for å beskytte mot terrorisme, og det er ingen tvil om at gjerdet har fysisk hindret flere angrep. Motstanderne av gjerdet peker på hvordan store Palestinske områder havner på Israelsk område fordi Israel ikke bygger på sine egne områder og på hvordan mange mister hjemmene sine og jorda si fordi gjerdet går over, og at det ødelegger dagliglivet i mange byer fordi det kan ta timevis å komme forbi chekpointsene. Mange mener også at gjerdet fører til mer terrorisme fordi det skaper mer hat mot Israel i Palestina. Gjerdet er fordømt av den internasjonale domstolen i Haag og FN.

Situasjonen fra begge sider tok vi i form av debatt i fremføringen:

Snorre: Velkommen til debatt. Israel/Palestina konflikten har preget verdensbildet i lang tid, og har fått mye oppmerksomhet i det siste. Her i studio har vi fått en person fra hver side av konflikten. Nå Torkil, du er med i MIFF, Med Israel For Fred, hvorfor støtter du Israel?

Torkil: Jødene har lenge vært forfulgt og forskjellsbehandlet. I Norge, Frankrike, Tyskland, Polen, Italia, nesten hvert eneste europeisk land vært. Under andre verdenskrig ble 6 millioner jøder drept bare fordi de var jøder. Heller ikke i alle arabiske land i dag er det lov å være jøde. Er det ikke rettferdig at jødene kan få et reservat for seg selv, hvor de kan få leve i fred?

Tor: Vi i Fellesutvalget for Palestina har ikke noe imot at jøder har bosatt seg i Palestina, men det har gått på bekostning av de som allerede bodde der. Over 400 Palestinske landsbyer har blitt jevnet med jorden og over 700 000 Palestinere har vært drevet på flukt. Vi vil heller ikke at arabere og jøder skal forskjellsbehandles i Israel. Arabere har ikke de samme rettighetene i Israel som jøder. Statsborgerskap gis automatisk til jøder, til forskjell fra ikke-jøder. I politiske rettigheter har jøder forrang. En rekke sosiale og trygdeordninger gir også fortrinn for jøder. I 93 % av Israels arealet er det forbudt for arabiske israelere å bo.

Torkil: De fleste arabere vil fortsatt være i Israel. Barnedødeligheten er lavere enn i de arabiske landene rundt og det er bedre utdanningstilbud der. Generelt er det høyere levestandard i Israel. Undersøkelser viser at de fleste Israelske arabere i Israel heller vil være israelere enn del av en palestinsk stat. Så hvorfor syte egentlig?

Tor: En annen grunn til å kritisere Israel er deres lille respekt for menneskerettigheter. Israel bryter menneskerettighetene grovt. Amnesty rapporterer at "siden 1967 har israelske sikkerhetsstyrker rutinemessig torturert mistenkte palestinske opprørere i de okkuperte områdene." Allerede for ti år siden beregnet Human Rights Watch at antallet palestinere som er torturert eller behandlet svært dårlig var ti tusenvis. Det israelske informasjonssenter for menneskerettigheter dokumenterte i 2001 at israelske sikkerhetsstyrker ofte benyttet grov tortur mot mindreårige palestinere.

Torkil: Heller ikke vi Israel-venner kan støtte alt Israel gjør. Sammenliknet med hvordan man burde oppført seg i forhold til menneskerettighetene kommer vel neppe Israel noe særlig godt ut, men sammenlignet med mange andre land kan Israel virke nesten humane. Mange stater er mye verre og behandler minoriteter mye dårligere enn Israel. Mange stater er verre enn Israel. Det er ikke slik at Palestina alltid følger menneskerettighetene heller, om det er det du tror.

Snorre: Men nå til et annet tema som har blitt diskutert mye rundt Israel. Israel har bygget en omstridt mur som har vakt mye internasjonal oppmerksomhet. For å beskytte mot terrorister sier noen, for å okkupere nye områder sier andre, la oss høre hva dere har å si.

Torkil: Først må jeg si meg overasket over at du kalte det for mur. Tross alt er det jo bare 5 % av muren som faktisk er mur, resten er gjerdet.

Tor: Vel, du kan jo godt kalle det et gjerde, men det er jo ikke noe vanlig hagegjerde vi snakker om heller. I gjennomsnitt strekker gjerdet seg over 60 meter i bredden. På den palestinske siden er det piggtråd, en dyp grøft, en grusvei, et gjerde, ofte elektrisk, noen steder er erstattet med betongvegg, og på den andre siden enda en grusvei, og til slutt en asfaltert vei.

Torkil: Vel, uansett hva muren er lagd av har vi stort behov for den. Siden den andre intifadaen startet i september 2000 har det vært rundt 22.000 ulike angrep på israelere. Dette utgjør rundt 14 angrep hver eneste dag. Angrepene siden september 2000 har tatt livet av over 1000 israelere, flere tusen har blitt skadet, og mange av dem lemlestet for livet. Ingen annen nasjon i verden har opplevd en lignende bølge av terror. Nesten uten unntak er denne terroren rettet mot sivile israelere. 70 prosent av de drepte var sivile.

Som en følge av denne terroren bestemte Israel seg for å reise en forsvarsbarriere mot terroristene. Det har dessverre vært meget enkelt for terrorister å infiltrere israelske lokalmiljøer så lenge det ikke har eksistert en hindrende barriere. Det eksisterer allerede et gjerde rundt Gaza. Der har dette tiltaket vært meget vellykket. Ikke en eneste selvmordsbomber har kommet ut av Gaza i løpet av den andre Intifadaen. Også på Vestbredden er det en sterk sammenheng mellom byggingen av Antiterrorgjerdet og reduksjonen i antallet terrorangrep fra de områdene der gjerdet er ferdigstilt. I disse områdene har antallet terrorangrep sunket med 90 prosent siden gjerdet ble bygget. Og enda mer gledelig, antall drepte har sunket med 84 prosent, og antall skadede har sunket med 80 prosent. I 2004 har antall drepte sunket 45 prosent sammenliknet med 2003, antall skadete har sunket med 41 prosent fra 2003.

Tor: Skal man først beskytte en barriere for å beskytte seg kan man i det minste bygge på sitt eget område. Barrieren fører til at palestinerne kan miste herredømme over 40 prosent av vestbredden. Hele 121 000 mål jord ligger isolert mellom muren våpenhvile-grensene fra krigen mellom 1948 og 1949. Av disse 121 000 målene er 80 000 dyrket jordbruksmark. Muren går ofte gjennom landsbyer i Palestina, så folk blir skilt fra hverandre og det er også eksempler på bønder som har mistet levebrødet sitt fordi jorda har havnet på den andre siden av gjerdet. Over 100 000 oliventrær har blitt rykket opp med rota.

Torkil: Vel, det er også mennesker som får erstatning for eiendommene og Israel har blant annet plantet 60 000 oliventrær for å gjøre opp for seg.

Tor: Vel, det er jo bedre enn ingenting, men hva har vært gitt i som erstatning er ingenting i sammenligning til den skade som blir påført. Det er som om…

Snorre: Her ser det jammen ut som at dere kunne debattert, men vi blir nok nødt til å avslutte. Som vi ser er Israel konflikten svært komplisert, bla, bla, bla…

Vårt forslag til løsning på konflikten:

Israel:

- Rive den delen av sikkerhetsmuren som ikke er bygget på Palestinsk område. Palestinere som har mistet eiendom må få kompensasjon.
- Gi arabere og jøder like rettigheter i Israel.
- Gi tilbake de områdene de har okkupert og trekke tilbake til den grønne linjen.
- Stoppe med rivningen av palestinske hus. De som har fått revet hus må få kompensasjon for husene byggingstillatelse.
- Stoppe med tortureringen av mennesker og begynne å følge menneskerettighetene.
- Gi tilbake skattepengene de har tatt inn på vegne av Palestina.
- Trekke tilbake bosetningene, i det minste gjøre dagliglivet for Palestinerene rundt bosetningene mer levelig.

Og at Palestina må:

- Stoppe alle terroraksjoner som er rettet mot eller rammer sivile mål i Israel.
- Gi jøder samme rettigheter som andre i landet.
- Følge menneskerettighetene.
- Hamas må annerkjenne Israel og alle tidligere avtaler.Undertegnede er enig i alle disse punktene utenom punktet om den såkalte okkupasjonen. Les mer om dèt her. Ellers en balansert og informativ artikkel. Veldig bra, Tor!

7 kommentarer

Harry

30.mai.2006 kl.00:06

"Gjerde"?

Red.

30.mai.2006 kl.01:09

Til Harry: Mesteparten av det er et gjerde ja...

Harry

30.mai.2006 kl.20:22

Det er en folkerettsstridig okkupasjonsmur. Enhver som sier noe annet er enten teit, en løgner eller en fanatisk sionist.

Red.

30.mai.2006 kl.20:57

TIl Harry: Ja, de som ikke støtter drap av jøder er vel fanatiske sionister i dine øyne...

Tor Økland Barstad

30.mai.2006 kl.21:53

Det var da en svært så god omtale du hadde gitt det også, tusen takk!

Skal snart skrive et innlegg om Israel/Palestina-konflikten, ihvertfall innen 15. Juni, da jeg skal holde innledning på et møte i SU om Israel/Palestina-konflikten, og skal skrive en del om temaet likevel. Tenker jeg legger ut en link til prosjektet da med det samme.

Red.

31.mai.2006 kl.07:15

Til Tor Økland Barstad: Bare hyggelig, Tor!
Håper du klarer å være like balansert i talen din til Sosialistisk Ungdom. Lykke til! ;)

harry

01.jun.2006 kl.10:43

Det er så utrolig moro med Israel-venner.

Skriv en ny kommentar

Israel-venn og freds-venn

Israel-venn og freds-venn

21, Bergen

Jeg har lyst å vise sider av midt-østen konflikten som viser et mer helhetlig bilde enn mange gir uttrykk for. Jeg erkjenner at Israel har sine feil, men jeg liker ikke det kyniske synet på at Israel er den store stygge Goliat. Begge sider har sine ekstremister, og jeg føler med begge sider. Både Israel og palestinerne må inngå kompromisser for å endelig kunne få til å opprette en palestinsk stat.Bare så det er klart. Jeg håper om en bedre fremtid for alle som bor i midtøsten.

Kategorier

Arkiv

hits